Tempus Renault Assistance

assistance575x198.jpg

V prípade nehody, nepredvídanej udalosti na cestách Vám Tempus Renault Assistant
zabezpečí nepretržité aistenčné služby na čísle 0917 655 690.

V prípade neodstrániteľnej poruchy vozidla na mieste je pre Vás k dispozícii odťahové vozidlo,
ktoré Vaše vozidlo odvezie do servisu.

Predáváme vozidlá značiek